Alle berichten van

AVG-wetgeving en Celeritas lidmaatschap

Het is waarschijnlijk niemand ontgaan dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming per mei van dit jaar is aangescherpt. Ook binnen de vereniging hebben we daar rekening mee te houden. Het Algemeen Bestuur heeft o.b.v. die AVG, de afgelopen maanden, haar regelementen en processen herzien.

Het resultaat van deze inspanningen, van zowel bestuur als een jurist, zal binnenkort met de leden van de vereniging gedeeld worden. Via deze weg willen wij leden van sportvereniging Celeritas, daar alvast op attenderen.

Met vriendelijke groet,
Algemeen bestuur ASV Celeritas

 

Pinnen bij Celeritas

Om het betaalgemak te vergroten doen we de komende maanden een proef met de mogelijkheid tot pinnen bij barbestellingen.
Contant betalen blijft ook mogelijk.
Na de proef zal het Algemeen Bestuur dit evalueren.
Voor vrijwilligers achter de bar komt er een instructie te liggen achter de bar over de werking, tevens zullen een paar mensen aanspreekpunt zijn bij vragen.

Met vriendelijke groet,
Algemeen bestuur ASV Celeritas