AVG-wetgeving en Celeritas lidmaatschap

Het is waarschijnlijk niemand ontgaan dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming per mei van dit jaar is aangescherpt. Ook binnen de vereniging hebben we daar rekening mee te houden. Het Algemeen Bestuur heeft o.b.v. die AVG, de afgelopen maanden, haar regelementen en processen herzien.

Het resultaat van deze inspanningen, van zowel bestuur als een jurist, zal binnenkort met de leden van de vereniging gedeeld worden. Via deze weg willen wij leden van sportvereniging Celeritas, daar alvast op attenderen.

Met vriendelijke groet,
Algemeen bestuur ASV Celeritas