Algemeen verenigingsbestuur

Dinsdag 16 maart 2021 was de eerste bijeenkomst van dit hoofdbestuur, formeel zal de Algemene Ledenvergadering deze samenstelling moeten bekrachtigen. Door de huidige Corona-maatregelen is het niet mogelijk deze vergadering te houden, dus hopen wij dat er vooralsnog geen bezwaren zijn tegen deze samenstelling en dat wij voortvarend de komende maanden aan de slag kunnen.

Dagelijks bestuur
Voorzitter | Andries van der Vaart
Penningmeester | Rob Veenis
Secretaris | Stef Anink

Algemene bestuursleden
Marian Langereis
vacature